محصولات هوشمند داهوا در حوزه منازل مسکونی

محصولات هوشمند Dahua از آخرین محصولات هوشمند خود برای منازل مسکونی در یک ویدئو آنلاین با موضوع “دسترسی هوشمند ، زندگی راحت” رونمایی نمود . مدیر محصول Dahua در ارائه محصولات هوشمند ذکر نمود: این محصولات مجهز به هوش مصنوعی اند و شامل سیستم شناسایی چهره و ترمینال کنترل دسترسی  از طریق …