رزولشن خروجی های تصویر: <span>HDMI: 1920×۱۰۸۰, ۱۲۸۰×۱۰۲۴, ۱۲۸۰×۷۲۰ VGA: 1920×۱۰۸۰, ۱۲۸۰×۱۰۲۴, ۱۲۸۰×۷۲۰</span>

HDMI: 1920×۱۰۸۰, ۱۲۸۰×۱۰۲۴, ۱۲۸۰×۷۲۰ VGA: 1920×۱۰۸۰, ۱۲۸۰×۱۰۲۴, ۱۲۸۰×۷۲۰

هیچ محصولی یافت نشد.