قابلیت نصب دوربین های میکروفون دار: <span>همه کانال ها</span>