زاویه دید: <span>H: 76.4° (97.0°/48.6°) V: 41.6° (52°/27.9°)</span>

H: 76.4° (97.0°/48.6°) V: 41.6° (52°/27.9°)

در حال نمایش 2 نتیجه