ساخت اکانت های جدید با دسترسی های متنوع

جهت ساخت اکانت جدید ابتدا وارد اکانت شده و پسورد خود را وارد می‌کنیم.

ساخت اکانت های جدید با دسترسی های متنوع دوربین داهوا

ساخت اکانتهای جدید با دسترسی های متنوع دوربین داهوا (برای تهیه دوربین داهوا به نمایندگی داهوا کرمان مراجعه کنید.)

در این قسمت روی گزینه Add کلیک کرده

ساخت اکانت های جدید با دسترسی های متنوع

و برای ساخت اکانت جدید، از قسمت Username اسم اکانت را وارد و از قسمت Confirm Password، پسورد را یکبار دیگر وارد می‌کنیم.

ساخت اکانت های جدید با دسترسی های متنوع

از قسمت Group می‌توانیم تعیین کنیم که اکانت جدید، ادمین باشد با دسترسی‌های بیشتر یا User با دسترسی‌های خیلی محدود.

ساخت اکانت های جدید با دسترسی های متنوع

در قسمت کاربری User فقط یک گزینه وجود دارد ولی در اکانت ادمین، دسترسی‌های بیشتری وجود دارد که از جمله آن: قابلیت ساخت اکانت‌های جدید، دسترسی به تنظیمات Security و Search و Backup از کانال‌های مختلف است.

ساخت اکانت های جدید با دسترسی های متنوع

با زدن گزینه OK اکانت جدید ساخته خواهد شد.

ساخت اکانت های جدید با دسترسی های متنوع

از قسمت Log out از اکانت خارج شده

ساخت اکانت های جدید با دسترسی های متنوع

و برای ورود به اکانت جدید، از گزینه Switch User استفاده کرده و Username جدید وارد شده را انتخاب می‌کنیم.

ساخت اکانت های جدید با دسترسی های متنوع

با وارد کردن پسورد تعیین شده، وارد اکانت جدید خواهیم شد.

ساخت اکانت های جدید با دسترسی های متنوع

منبع: https://phmaad.com/